Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: Her kim her gece Vakıa Suresini okursa, ona asla fakirlik isabet etmez.”(1)

Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) vefat edeceği vakit müminlerin emiri olan Hazreti Osman (Radıyallahü Anh) onu ziyarete gelir. Ona “Neden şikayetin var?” deyince, o şöyle der: Doktor beni hasta etti. Artık bana kim derman olabilir.” O zaman Hazreti Osman (Radıyallahü Anh): “Sana devlet hazinesinden maaş bağlatayım mı? deyince, O: “İstemez” der. O zaman Hazreti Osman (Radıyallahü Anh): “Arkanda kızlar bırakacaksın onlara lazım olur” deyince, Abdullah ibni Mesud (Radıyallahü Anh) yukarıda zikredilen hadisi şerifi rivayet ederek: “Ben kızlarıma her gece Vakıa Suresini okumalarını emrettim, onlarda buna devam ediyorlar. Dolayısıyla onlarda muhtaç olmazlar ” der.(2)

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki:Vakıa Suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve o sureyi kadınlarınıza ve çocuklarınıza da öğretiniz.”(3)

 

 VAKI-A SURESİNİ OKUMA USULÜ

 

[list type=”bullet”]

  • 1 FATİHA-İ ŞERİF
  • 3 İHLAS-I ŞERIF
  • 7 VEYA 11 ADET SALAVAT-I ŞERİFE
  • 1 FATİHA-İ ŞERİF
  • 1 SURE-İ VAKI’A
  • 1 FATİHA-İ ŞERİF
  • 7 VEYA 11 ADET SALAVAT-I ŞERİFE
  • VAKI-A SURESİNİN DUASI

[/list]

 

Hadisi şerif ile gece yatsı namazından sonra okunmasi tavsiye buyurulmuştur. Maddi sıkıntı halinde bir oturuşta üç defa okunur. Her okunuşun sonunda mutlaka duası okunmalıdır. Esrarı duasi ile beraber okunduğu için her okunuşta duası yapılmalıdır.

Bir kimse dünyevi sıkıntılara giripte bu sıkıntılardan kurtulmak istiyorsa, maişetinin bollaşması, işlerinin iyi gitmesini istiyorsa Vakıa Suresini okur. Sonra’da aşağıdaki dua-i şerif sure-i vakiadan sonra her akşam bir kere okunur. Sureyi Vakianın hatmi şerifi 41 adet okumaktır. Mümkün olursa 7 defa veya ihtiyaç halinde bir oturusta birkaç kişi ile birlikte 41 defa hem sure hem dua okunur.

 

Vakıa Suresinin Duası

Vakıa Suresinin Duası

 

Vakıa Suresini okumak için tıklayın

 

1) Beyhaki, Şu’abül-İmân, 2/491; İbni Sünni, Sahih, 680

2) İbni Kesir Tefsiri, 4/281; Nefefi Tefsir, 4/222

3) Fethu’l-Kadir, 5/146; Tıbyan Tefsiri, Vakı’a Suresi